full screen background image
Thailand Time : Wednesday , July 18 , 2018
Select Language : Thai | English

koh-tao samui

เป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม มีความสมบูรณ์ของชีวิตใต้ทะเล มีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก

Contact us

086-8833219 / 081-7216246

tns_holiday@hotmail.com

ใบอนุตญาติเลขที่ : 0101551830352

แพ็คเกจน่าสนใจ

แพ็คเกจทัวร์เกาะเต่า - เกาะนางยวน

 
 
แพ็ตเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน พัก เกาะเต่า มนตรา
ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท 

กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า  + ทัวร์ 1 วันดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน + ตั๋วเรือไปและกลับ ลมพระยา + รถรับส่งที่เกาะเต่า

 
 
 
 แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน พัก เกาะเต่า คอรัลแกรนด์ รีสอร์ท
 ราคาเริ่มต้น 4,200 บาท 
 กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

 โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า + ทัวร์ 1 วัน เกาะเต่า เกาะนางยวน + ตั๋วเรือไปและกลับลมพระยา + รถรับส่งที่เกาะเต่า

 

 
 
 แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พัก มนต์ ทะเล รีสอร์ท
 ราคาเริ่มต้น 3,600 บาท 
 กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด
 โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า + ทัวร์ 1 วัน เกาะเต่า เกาะนางยวน + ตั๋วเรือไปกลับลมพระยา + รถรับส่งที่เกาะเต่า
 
 
 
 
 แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พัก Simple Life Resort
 ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท 
 กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด
 โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า + ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน 1 วัน + ตั๋วไปกลับลมพระยา + รถรับส่งเกาะเต่า
 

 

 
 
 แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พัก เกาะเต่า รีกัล 
 ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท 
 กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด
 โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า + ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน 1 วัน + ตั่วเรือไปกลับลมพระยา + รถรับส่งที่เกาะเต่า
 

 

 
แพ็ตเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน พัก The Tarna Align Resort 
ราคาเริ่มต้น 5,300 บาท 

กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า  + ทัวร์ 1 วันดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน + ตั๋วเรือไปและกลับ ลมพระยา + รถรับส่งที่เกาะเต่า

 
 

 


แพคเกจทัวร์ชุมพร

 
แพ็ตเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน พัก Loft Mania Boutique Hotel
ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท 

กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า  + ทัวร์ 1 วัน หมู่เกาะชุมพร + อาหารเที่ยง + อาหารว่าง

 
 
 
 แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน พัก โรงแรม เรโทร บ็อกซ์ 
 ราคาเริ่มต้น 2,190 บาท 
 กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

 โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า + ทัวร์ 1 วัน หมู่เกาะชุมพร + อาหารเที่ยง + อาหารว่าง

 

 

 
 
 แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พัก A - Te Hotel ( เอเต้ โฮเทล ) 
 ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท 
 กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด
 โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า + ทัวร์ 1 วัน หมู่เกาะชุมพร + อาหารเที่ยง + อาหารว่าง
 
 
 

 


 

 
01 ทัวร์ดำน้ำรอบเกาะเต่า เกาะนางยวน ( เริ่มจากเกาะเต่า ) 
ราคา : ปกติ 900 บาท  พิเศษ 700 บาท 

กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

นำท่านชมความสวยงามอลังการใต้ท้องทะเลของเกาะเต่า เราจะชวนท่านสัมผัสอ่าวลึก แหลมเทียน อ่าวตะโหนด อ่าวหินวงและอ่าวม่วง ซึ่งอ่าวที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนเป็นสุดยอดอ่าวสวยงามของเกาะเต่า ถัดจากนั้นไปดำน้ำที่เกาะนางยวนและขึ้นจุดชมวิวที่สวยงาม 

 
 
02 ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน ( เริ่มจากเกาะสมุย )
ราคา : ปกติ 2,500 บาท พิเศษ 1,600 บาท 
กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน ( เริ่มจากเกาะสมุย ) โดยเรือสปีด รวมรถรับส่ง + อาหารเที่ยง + อาหารว่างช่วงเช้า + อุปกรณ์ดำน้ำ + ไกด์ประจำเรือ

 

        
 
 03 ทัวร์วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ ( ออกวันคุ่ ) เริมจากชุมพร
 ราคา : ปกติ 1,700  บาท  พิเศษ 1,500  บาท 
 กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด
 เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะละวะ เกาะลังกาจิว โดยเรือคาตามารัน
 

 

 
 
 04 ทัวร์วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ ( ออกวันคี่ ) เริ่มจากชุมพร
 ราคา : ปกติ 1,700 บาท พิเศษ 1,500 บาท 
 กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด

 เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะหลักแรด เกาะมาตรา โดยเรือ คาตามารัน

 

 

 
 
 05 ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน ( เริ่มจากเกาะสมุย )
 ราคา : ปกติ 1,500  บาท  พิเศษ 900 บาท 
 กิจกรรม : ดำผิวน้ำ พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด
ขอเชิญท่านสัมผัสธรรมชาติ เมืองร้อยเกาะ ชมหมู่เกาะแก่งน้อยใหญ่เรียงรายอย่าง งดงาม บนพื้นทะเลสีคราม และความมหัศจรรย์ของทะเลสาบ